روز دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۱همایشی با عنوان کافه بازار در سالن همایش دانشکده مهندسی صنایع از ساعت ۱۷ تا ۱۹
۱۳۹۸/۹/۶
کتاب نظریه سبد سرمایه گذاری و تحلیل های مالی.     نویسنده:الن هیل     ترجمه: دکتر علی محمد کیمیاگری ،  دکتر الهام ثابتی صالح  
۱۳۹۸/۹/۵
کتاب سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان.    تدوین:دکتر سید حمیدرضا شهابی حقیقی  مهندس محمد‌مهدی ارشادی  
۱۳۹۸/۹/۵
انتشار کتاب مدیریت بحران پاسخ ملی.    تدوین:دکتر سید حمیدرضا شهابی حقیقی  مهندس محمد‌مهدی ارشادی ،مهندس زینب رحیمی ریسه  
۱۳۹۸/۹/۵
محل برگزاری:سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع  زمان:ششم آذر ماه ۱۳۹۸  ساعت۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
۱۳۹۸/۹/۵