نظر سنجی دیناچال
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- نظر سنجی مهمانسرای دیناچال
1 فرآیند برنامه ریزی و اطلاع رسانی
فرآیند برنامه ریزی در خصوص اطلاع رسانی و صدور معرفی نامه در اداره رفاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 نحوه برخورد کارکنان اداره رفاه
نحوه برخورد کارکنان اداره رفاه در خصوص اطلاع رسانی و صدور معرفی نامه چگونه است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 نحوه برخورد کارکنان مستقر در مجتمع
نحوه برخورد کارکنان مستقر در مجتمع  طی مدت اقامت چگونه است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 وضعیت نظافت داخل سوییت
وضعیت نظافت داخل سوییت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 وضعیت امکانات موجود در سوییت
وضعیت نظافت داخل سوییت را چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 وضعیت نظافت و زیباسازی محوطه
وضعیت نظافت و زیباسازی محوطه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم گرمایش و سرمایش(با در نظر گرفتن فصل) تا چه حد کارایی داشته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 ساعت سرویس دهی آشپزخانه
آیا از ساعت سرویس دهی آشپزخانه راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف