دکتر میقات حبیبیان
دکتر میقات حبیبیان

عضو هیئت علمی (استادیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)


آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست (۲)، اتاق ۴۰۶
تلـفن: ۶۴۵۴۳۰۴۲
فکس: ۶۶۴۱۴۲۱۳
پست الکترونیکی Habibianaut.ac.ir

 
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2565 بار
معرفی رشته برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2315 بار
تحصیلات
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2210 بار
سابقه کار
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2058 بار
زمینه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2000 بار
پروژه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2164 بار
دروس
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 1980 بار
دانشجویان
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2256 بار
انجمنهای حرفه ای علمی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 1892 بار
موفقیتهای تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 1910 بار
مقالات و کتب
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 1940 بار
درس راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 1918 بار
درس راهسازی (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2361 بار
درس پروژه راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2205 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2302 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2018 بار
درس تحلیل سیستمهای حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2197 بار
درس مهندسی ترابری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2035 بار
درس برنامه ریزی شهری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 1908 بار
چالشهای مدیریت شهری و آلودگی هوا
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 1887 بار