اطلاعیه شروع کار آموزی تابستان ۱۳۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/4/16 | 
قابل توجه دانشجویانی که تمایل به گذراندن واحد کارآموزی در تابستان ۱۳۹۹ دارند.
قابل توجه دانشجویانی که تمایل به گذراندن واحد کارآموزی در تابستان ۱۳۹۹ دارند.
 | تاریخ ارسال: 1399/3/20 | 
حذف ترم مقطع کارشناسی ( ترم کرونایی )
حذف اضطراری ترم مقطع کارشناسی ( ترم کرونایی )
 | تاریخ ارسال: 1399/3/10 | 
دستورالعمل بازگشایی محدود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وکارگاه‌ها

دستورالعمل بازگشایی محدود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وکارگاه‌ها

 | تاریخ ارسال: 1399/2/26 | 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درترم دوم ۹۸ ثبت نام واحد پروژه در پورتال آموزشی داشته اند
 قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درترم دوم ۹۸ ثبت نام واحد پروژه در پورتال آموزشی داشته اند
 | تاریخ ارسال: 1399/2/5 | 
اطلاعیه
اطلاعیه 
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
قابل توجه دانشجویان محترم که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند

 
 بارگذاری اطلاعیه دفاع 
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 |