اطلاعیه شماره ۱ – قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱  دانشکده  مهندسی مکانیک
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱  دانشکده  مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کلیه گرایش ها)
 
 | تاریخ ارسال: 1401/3/1 |  دفعات مشاهده: 237 بار
انتخاب پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران
انتخاب پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران
 | تاریخ ارسال: 1401/3/1 |  دفعات مشاهده: 78 بار
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
 | تاریخ ارسال: 1401/1/17 |  دفعات مشاهده: 303 بار
اطلاعیه ثبت نام المپیاد ۱۴۰۱
اطلاعیه ثبت نام المپیاد ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 |  دفعات مشاهده: 369 بار
بنیاد فرهنگی البرز
بنیاد فرهنگی البرز
 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 |  دفعات مشاهده: 414 بار
اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:
اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:

 
 | تاریخ ارسال: 1400/11/10 |  دفعات مشاهده: 474 بار
اضافه شدن تعدادی از گروه های دروس عملی به برنامه  نیمسال دوم ۱۴۰۰
اضافه شدن تعدادی از گروه های دروس عملی به برنامه  نیمسال دوم ۱۴۰۰

 
 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 |  دفعات مشاهده: 478 بار
توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :
توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :
 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 |  دفعات مشاهده: 442 بار
قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان
قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان
 | تاریخ ارسال: 1400/11/6 |  دفعات مشاهده: 502 بار
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
 | تاریخ ارسال: 1400/11/5 |  دفعات مشاهده: 489 بار
اصلاحات برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ در ثبت نام تکمیلی - قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی ساخت و تولید
اصلاحات برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ در ثبت نام تکمیلی - قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی ساخت و تولید
 | تاریخ ارسال: 1400/11/4 |  دفعات مشاهده: 525 بار
ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۱۴۰۰
ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/11/4 |  دفعات مشاهده: 529 بار
قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در دروس کارگاه عمومی و کارگاه ماشین ابزارانیورسال ۱ نیمسال اول  ۱۴۰۰
قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در دروس کارگاه عمومی و کارگاه ماشین ابزارانیورسال ۱ نیمسال اول  ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/25 |  دفعات مشاهده: 593 بار
اطلاعیه نحوه برگزاری آزمون های پایانی نیمسال اول ۱۴۰۰
اطلاعیه نحوه برگزاری آزمون های پایانی نیمسال اول ۱۴۰۰

 
 | تاریخ ارسال: 1400/10/11 |  دفعات مشاهده: 601 بار
نکات تکمیلی درخصوص ثبت نام اولیه نیمسال دوم ۱۴۰۰
نکات تکمیلی درخصوص ثبت نام اولیه نیمسال دوم ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/11 |  دفعات مشاهده: 638 بار
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام اولیه  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام اولیه  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
 | تاریخ ارسال: 1400/10/7 |  دفعات مشاهده: 616 بار
ثبت نام اولیه برای نیمسال دوم ۱۴۰۰
ثبت نام اولیه برای نیمسال دوم ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/7 |  دفعات مشاهده: 689 بار
راهنمای حذف اضطراری
راهنمای حذف اضطراری
 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 |  دفعات مشاهده: 603 بار
حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۰
حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 |  دفعات مشاهده: 598 بار
قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰
برنامه بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک، تکمیل پرونده ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 |  دفعات مشاهده: 657 بار
قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نامی در دروس عملی نیمسال اول ۱۴۰۰
قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نامی در دروس عملی نیمسال اول ۱۴۰۰
 
اطلاعیه شماره ۱:
 | تاریخ ارسال: 1400/8/29 |  دفعات مشاهده: 1271 بار
زمان بندی و نحوه برگزاری آزمون های دروس سرویس دانشکده ریاضی
زمان بندی و نحوه برگزاری آزمون های دروس سرویس دانشکده ریاضی:
 | تاریخ ارسال: 1400/8/16 |  دفعات مشاهده: 865 بار
اطلاعیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰
اطلاعیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/9 |  دفعات مشاهده: 1065 بار
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
 | تاریخ ارسال: 1400/8/4 |  دفعات مشاهده: 1129 بار
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1400/8/4 |  دفعات مشاهده: 952 بار
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1278 بار
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 959 بار
دروس مصوب طراحی کاربردی
دروس مصوب طراحی کاربردی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1041 بار
دروس مصوب ساخت و تولید
دروس مصوب ساخت و تولید
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1000 بار
دروس مصوب تبدیل انرژی
دروس مصوب تبدیل انرژی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 986 بار
دروس ارشد مهندسی جوش
دروس ارشد مهندسی جوش
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1717 بار
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 972 بار
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1081 بار
تبریک و خیرمقدم خدمت کلیه دانشجویان ورودی جدید
تبریک و خیرمقدم خدمت کلیه دانشجویان ورودی جدید
 | تاریخ ارسال: 1400/7/10 |  دفعات مشاهده: 1271 بار
برنامه ارایه بخش حضوری دروس عملی نیمسال دوم ۱۳۹۹ - دوره فشرده مهر و آبان ۱۴۰۰
برنامه ارایه بخش حضوری دروس عملی نیمسال دوم ۱۳۹۹ - دوره فشرده مهر و آبان ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/7/4 |  دفعات مشاهده: 1301 بار
اطلاعیه مهم در خصوص حذف و اضافه
اطلاعیه مهم در خصوص حذف و اضافه
 | تاریخ ارسال: 1400/6/29 |  دفعات مشاهده: 1233 بار
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس آز مبانی برق دارند
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس آز مبانی برق دارند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/17 |  دفعات مشاهده: 1312 بار
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس  آمار و احتمالات مهندسی" را بعنوان  درس تکدرس جایگزین انتخاب کرده‌اند
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس" آمار و احتمالات مهندسی" را بعنوان  درس تکدرس جایگزین انتخاب کرده‌اند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/16 |  دفعات مشاهده: 1296 بار
اسامی دانشجویان فارغ التحصیلی که تقاضای گذراندن حضوری کارگاه را به علت تعجیل در ثبت نمره داشتند
اسامی دانشجویان فارغ التحصیلی که تقاضای گذراندن حضوری کارگاه را به علت تعجیل در ثبت نمره داشتند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/12 |  دفعات مشاهده: 1507 بار
قابل توجه دانشجویان در حال فارغ التحصیلی که در ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دروس عملی داشته اند
قابل توجه دانشجویان در حال فارغ التحصیلی که در ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دروس عملی داشته اند:
 | تاریخ ارسال: 1400/6/8 |  دفعات مشاهده: 1455 بار
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
 | تاریخ ارسال: 1400/5/18 |  دفعات مشاهده: 1923 بار
رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)
 رویهی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1400/4/20 |  دفعات مشاهده: 1827 بار
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 |  دفعات مشاهده: 3800 بار
ثبت نام نیمسال دوم ۹۹
ثبت نام نیمسال دوم ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 |  دفعات مشاهده: 3874 بار
مشکلات ثبت نام اولیه
مشکلات ثبت نام اولیه
 | تاریخ ارسال: 1399/10/17 |  دفعات مشاهده: 3778 بار
کار دانشجویی
کار دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 |  دفعات مشاهده: 3903 بار
راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹
راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 |  دفعات مشاهده: 4423 بار
رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/26 |  دفعات مشاهده: 5139 بار
رویه درخواست آموزشی
رویه درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 |  دفعات مشاهده: 4132 بار
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 4074 بار