گرایش اویونیک
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |  دفعات مشاهده: 350 بار
گرایش فناوری ماهواره
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۴ |  دفعات مشاهده: 689 بار
گرایش فضایی
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۴ |  دفعات مشاهده: 588 بار
گرایش پیشرانش و سامانه های انرژی
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۴ |  دفعات مشاهده: 647 بار
گرایش سازه وموادپیشرفته
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۴ |  دفعات مشاهده: 547 بار
گرایش کنترل ومکانیک پرواز
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۴ |  دفعات مشاهده: 570 بار
گرایش آیرودینامیک
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲ |  دفعات مشاهده: 607 بار