دفترچه تلفن دانشکده مهندسی نفت - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی نفت

دفترچه تلفن دانشکده مهندسی نفت

ویرایش مطلب | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۵ | 
جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.
آقای دکتر وحید حدادی اصل
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3527-3535-3545
شماره تلفن: 66959147-66967402
خانم صدیقه علی زاده
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3527-3535-3545
شماره تلفن: 66959147-66967402
آقای دکتر محمد شریفی
معاون دانشکده
شماره داخلی: 5179
شماره تلفن:
آقای محمدحسن جوان
مدیر مالی اداری دانشکده
شماره داخلی: 3527-3535-3545
شماره تلفن: 66959147-66967402
آقای دکتر محمدرضا خرسند موقر
هیأت علمی
شماره داخلی: 5133
شماره تلفن: 64545133
آقای مهندس علیرضا امیری ابیانه
کارشناس
شماره داخلی: 5151
شماره تلفن: 64545151
آقای مهندس محمد پورصالحی
کارشناس
شماره داخلی: 5135
شماره تلفن: 64545135
آقای دکتر محمدجواد عامری شهرابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5128
شماره تلفن: 64545128
خانم مهندس خاطره مقتدر
کارشناس
شماره داخلی: 5146
شماره تلفن: 64545146
آقای دکتر عبدالرحیم جواهریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5131
شماره تلفن: 64545131
آقای مهندس مهدی رحمانی
کارشناس
شماره داخلی: 5175
شماره تلفن: 64545175
آقای دکتر احسان خامه چی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5154
شماره تلفن: 64545154
آقای مهندس مهدی صابر
کارشناس
شماره داخلی: 5162
شماره تلفن: 64545162
آقای دکتر احمدرضا ربانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5134
شماره تلفن: 64545134
آقای دکتر جلال فهیم پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5144
شماره تلفن: 64545144
آقای دکتر محمد احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5182
شماره تلفن: 64545182
آقای دکتر علیرضا کاظمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5180
شماره تلفن: 64545180
آقای دکتر مهدی شعبانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5140
شماره تلفن: 64545140
آقای دکتر مهدی شعبانی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5140
شماره تلفن: 64545140
خانم مهندس ریحانه پیرو
کارشناس
شماره داخلی: 5169
شماره تلفن: 64545169
آقای دکتر محمدرضا خرسند موقر
مدیر گروه
شماره داخلی: 5133
شماره تلفن: 64545133
آقای دکتر محمد شریفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5181
شماره تلفن: 64545181
خانم لیلا ارم
کارشناس
شماره داخلی: 5126
شماره تلفن: 64545126
آقای حمید رمضانپور درویشی

شماره داخلی: 5164
شماره تلفن: 64545164
آقای دکتر یوسف رفیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5183
شماره تلفن: 64545183
آقای علیرضا متقی
کارشناس
شماره داخلی: 5150
شماره تلفن: 64545150
آقای محمد کریمی برمی

شماره داخلی: 5148
شماره تلفن: 64545148
آقای دکتر محسن ده ودار
کارشناس
شماره داخلی: 5149
شماره تلفن: 64545149مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 0 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر