انجماد آلیاژها، جلد اول: جدایش‌های غلظتی ماکروسکوپی
مؤلف: سیدمحمدحسین میرباقری
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چاپ: زمستان 1398
 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 
شبیه‌سازی فرآیندهای ریخته‎‌گری

نویسندگان : احمد بهمنی - امیر باغانی - محمدحسین میرباقری - پرویز دوامی
انتشارات 
سال چاپ: تابستان 98

http://publication.aut.ac.ir/fa/book/show/11631

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
ANSYS برای مهندسین جوش
 | تاریخ ارسال: 1399/3/6 | 
شناسایی و انتخاب فولاد و چدن

تدوین‌گران : علی اکبر خامئی - محمدحسین میرباقری - امید بوالحسنی
انتشارات
سال چاپ : تابستان 97

http://publication.aut.ac.ir/fa/book/show/81031

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
متالورژی جوشکاری و جوش‌پذیری

مترجم: علی فرزادی
انتشارات
تاریخ چاپ : زمستان 96

http://publication.aut.ac.ir/fa/book/show/40096

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
نانو بلورها : سنتز ، ویژگی‌ها و کاربردها

مولفین: جی. یو. کولکارنی - پی. جان توماس

مترجمین: پیروز مرعشی - امیر مصطفی امیرجانی - داود حق شناس فتمه سری
انتشارات
تاریخ چاپ : بهار 93

http://publication.aut.ac.ir/fa/book/show/943

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
ترمودینامیک شیمیایی مواد

مولفین: تور گرانده - اسوین استولن

مترجمین: داود حق شناس فتمه سری - سید هادی طبائیان - محمدرضا قاآنی
انتشارات
تاریخ چاپ : بهار 91

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
الکتروشیمی در مهندسی و علم مواد

مولف: والفرید پلیث

مترجمین: داود حق شناس فتمه سری - میلاد رضایی
انتشارات
تاریخ چاپ : زمستان 91

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
چهار قانونی که دنیا را می‌گرداند

مولف: پیتر اتکینز

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
فیزیک و شیمی فصل های مشترک

مولفین: علیرضا ذوالفقاری - پیروز مرعشی - داود حق شناس فتمه سری
انتشارات 
تاریخ چاپ : زمستان 89
http://publication.aut.ac.ir/fa/book/show/635

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 |