تفاهم نامه با شرکت پاک شوما
 | تاریخ ارسال: 1399/10/7 |  دفعات مشاهده: 82 بار
اطلاعیه قرارداد بیمه تکمیلی درمان دانشگاه
اطلاعیه قرارداد بیمه تکمیلی درمان دانشگاه
 
 
 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 |  دفعات مشاهده: 170 بار
بیمه شخص ثالث اقساطی
بیمه شخص ثالث
 | تاریخ ارسال: 1399/8/4 |  دفعات مشاهده: 280 بار
تخفیف ویژه شهر فرش
امضای تفاهم نامه با شهر فرش
 | تاریخ ارسال: 1399/7/19 |  دفعات مشاهده: 217 بار
آموزش چرتکه
 تخفیف ۳۵% 
 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 |  دفعات مشاهده: 227 بار
فرش شاهکار مشهد
 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 |  دفعات مشاهده: 480 بار
بن تخفیف قالیشویی
 | تاریخ ارسال: 1399/5/20 |  دفعات مشاهده: 270 بار
وام کارت اعتباری بانک ملت
وام کارت اعتباری بانک ملت
 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 |  دفعات مشاهده: 496 بار
بن تخفیف خرید پوشاک وزیری
 | تاریخ ارسال: 1399/4/18 |  دفعات مشاهده: 649 بار
ورزش کارکنان
 | تاریخ ارسال: 1399/4/7 |  دفعات مشاهده: 589 بار