فرم درخواست میهمان تکدرس در سایر دانشگاهها
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
۱- حداکثر تعداد واحدهای ثبت نامی در ترم تابستان ۶ واحد می­باشد.
۲- حذف درس در ترم تابستان امکان­پذیر نیست.
۳- دانشجویانی که کارآموزی ۲ واحدی ثبت­ نام دارند نمی ­توانند واحد درسی اخذ نمایند و دانشجویانی که کارآموزی ۱ واحدی ثبت­ نام دارند تنها  می­ توانند یک واحد درسی اخذ نمایند.
۴-  اخذ پروژه و کارآموزی (یا کارورزی) بلامانع می­باشد.
۵- دانشجویان فقط مجاز به ثبت ­نام یک درس از گروه معارف می­باشند.۶
۶- نمرات واحدهایی که دانشجو بصورت میهمان می گذراند عیناً در کارنامه او ثبت می شود.
 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 
فرم خروج از کشور
 دانشجویان پسر جهت مجوز خروج از کشور، پس از تکمیل فرم و تایید معاون آموزشی دانشکده و مدیریت امور آموزشی فرم را به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت ثبت در سامانه نظام وظیفه تحویل می دهند.
برای اطلاع از شماره و تاریخ معافیت تحصیلی به پورتال آموزشی/ بخش مدارک/نظام وظیفه مراجعه نمایید.
مجوز خروج از کشور به معنای مجوز عدم حضور در کلاس های درس نیست.
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم معرفی به استاد
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم مرخصی تحصیلی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم میهمان بین دانشکده ای
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم صدور کارت دانشجویی المثنی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم تغییر آدرس
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم ادعای فارغ التحصیلی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم حذف اضطراری (ترم کرونایی)
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 |