پخش گزارش دستاورد محققان برج فناوری با عنوان کمک حال
شبکه سه سیما - بخش خبری ساعت ۲۲
 | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 
پخش گزارش طراحی و راه اندازی سامانه پایش راه ها
شبکه یک سیما- بخش خبری ساعت ۱۴
 | تاریخ ارسال: 1400/2/16 | 
پخش گفتگوی دکتر «گئورک قره‌پتیان» استاد دانشکده مهندسی برق
شبکه ۴ سیما - برنامه ایده بکر
 | تاریخ ارسال: 1400/2/15 | 
پخش خبر رونمایی از ابررایانه سیمرغ
شبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/2/14 | 
پخش خبر برگزاری سی و یکمین اجلاس روسای ۱۳ دانشگاه کشور
شبکه ۴ سیما بخش خبری ساعت ۲۰
 | تاریخ ارسال: 1400/2/12 | 
پخش گزارش گفتگو با مسئول مرکز مشاوره دانشگاه
شبکه خبر برنامه «نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/2/11 | 
پخش گزارش جایگزین استخوان های بافت زنده انسان

شبکه اول سیما بخش خبری ساعت ۱۹-شبکه چهارسیما بخش خبری ساعت ۲۰

 | تاریخ ارسال: 1400/1/31 | 
پخش گزارش دستاوردهای محققان مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک
شبکه خبر سیما برنامه نبض دانشجو
 | تاریخ ارسال: 1400/1/22 | 
پخش گزارش ساخت دستگاه تراشکاری ایمپلنت ران توسط محققان دانشکده مهندسی مکانیک

شبکه اول سیما بخش خبری ساعت ۱۹

 | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 
پخش گزارش بازیافت فلزات غیرآهنی توسط محققان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
شبکه ۵ سیما برنامه «افق روشن»
 | تاریخ ارسال: 1400/1/14 | 
پخش گزارش خبر بهره برداری  ابررایانه سیمرغ
شبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1399/12/16 | 
پخش گزارش گفتگو با دکتر «عباس احمدی»
شبکه خبر برنامه نبض دانشجو
 | تاریخ ارسال: 1399/12/9 | 
پخش گزارش افتتاح شتاب دهنده کارمانا
شبکه خبر برنامه نبض دانشجو
 | تاریخ ارسال: 1399/12/9 | 
پخش گزارش طراحی و ساخت موتورهای خطی
شبکه ۳ سیما بخش خبری ساعت ۲۲ 
 
 | تاریخ ارسال: 1399/12/3 | 
پخش گزارش خوابگاه متاهلی

شبکه خبر برنامه نبض دانشجو

 | تاریخ ارسال: 1399/12/2 | 
پخش گزارش ساخت نانو کامپوزیت الیاف
بخش خبری ۲۰ شبکه ۴ سیما 
 | تاریخ ارسال: 1399/11/25 | 
پخش گزارش مصاحبه شبکه آموزش با اساتید و دانشجویان
شبکه آموزش
 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
پخش گزارش افتتاح مراکز نوآوری دانشگاه
شبکه های خبری سیما
 | تاریخ ارسال: 1399/11/15 |