ساخت رگ با قطر کم
 ساخت رگ با قطر کم توسط محققان دانشکده مهندسی پزشکی 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۳/۴ | 
مدلسازی بازو برای سهولت در جراحی

مدلسازی بازو برای سهولت در جراحی توسط محققان دانشکده مهندسی پزشکی 

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۳۱ | 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر به صورت مجازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۹ | 
 کتابخانه فنی مهندسی دانشگاه در شرایط بیماری کرونا
 کتابخانه فنی مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شرایط بیماری کرونا
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۷ | 
طراحی نرم افزار بهزی /از بخش خبری ۲۰ شبکه چهار سیما
 طراحی نرم افزار بهزی برای مراقبت از بیماران توسط محققان برج فناوری
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۴ | 
طراحی نرم افزار بهزی/ از بخش خبری ۱۴ شبکه یک سیما

طراحی نرم افزار بهزی برای مراقبت از بیماران توسط محققان برج فناوری 

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۴ | 
 دستیابی به دانش فنی گندزدایی با الکترولیز نمک طعام
دستیابی به دانش فنی گندزدایی با الکترولیز نمک طعام برای ضدعفونی دست و سطوح از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴ سیما
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۳ | 
 دستیابی به دانش فنی گندزدایی با الکترولیز نمک طعام
 دستیابی به دانش فنی گندزدایی با الکترولیز نمک طعام برای ضدعفونی دست و سطوح/از بخش خبری ۱۴ شبکه یک سیما
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۳ | 
 دستیابی به دانش فنی گندزدایی با الکترولیز نمک طعام
 دستیابی به دانش فنی گندزدایی با الکترولیز نمک طعام برای ضدعفونی دست و سطوح
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۳ | 
دانش فنی گندزدایی با الکترولیز نمک طعام براي ضدعفونی دست و سطوح
دستیابی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دانش فنی گندزدایی با الکترولیز نمک طعام برای ضدعفونی دست و سطوح
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۳ | 
تولید فیلم از پروتئین ابریشم

تولید فیلم از پروتئین ابریشم توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی 

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۱ | 
چند کلمه با دانشجویان در روزهای کرونایی
چند کلمه با دانشجویان در روزهای کرونایی/«دکتر معتمدی» رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۱ | 
پیام تبریک دکتر «سیداحمد معتمدی» به مناسبت گرامیداشت «روز معلم» 
پیام تبریک دکتر «سیداحمد معتمدی» رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مناسبت گرامیداشت «روز معلم» 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۱۳ | 
نمک زدایی از آب شور به روش یون‌زدایی خازنی
 نمکزدایی از آب شور به روش یون‌زدایی خازنی توسط محققان دانشگاه 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۹ | 
هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته نامه خبری امیرکبیر- شماره ۲۳۶
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۸ | 
تولید مواد ضدعفونی و شیلد
گزارش تولید مواد ضدعفونی و شیلد - شبکه ۵ سیما
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۸ | 
 تولید مواد ضدعفونی و شیلد
 تولید مواد ضدعفونی و شیلد توسط محققان برج فناوری دانشگاه 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۸ | 
تولید سامانه های کنترل هوشمند برای پایش تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
تولید سامانه های کنترل هوشمند برای پایش تاسیسات سرمایشی و گرمایشی -دانشگاه صنعتی امیرکبیر- از بخش خبری ۱۴ شبکه اول سیما
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۶ | 
گفتگوی دکتر معتمدی
گفتگوی دکتر معتمدی از برنامه «نبض دانشجو» 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۱ | 
 تصفیه پساب با استفاده از منسوجات
 تصفیه پساب با استفاده از منسوجات توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۳۰ |