فناوری بیورزونانس

مرکز بیورزونانس دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
تولید نسل جدید کاتالیست ها

تولید نسل جدید کاتالیست ها توسط محققان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 

 | تاریخ ارسال: 1399/9/8 | 
 تولید موادبیو پلیمری از سخت پوستان دریایی برای ترمیم زخم
 تولید موادبیو پلیمری از سخت پوستان دریایی برای ترمیم زخم و تولید محلول ضد عفونی کننده آنتی باکتری و آنتی ویروس 
 | تاریخ ارسال: 1399/9/7 | 
برگزاری کلاس مجازی
برگزاری کلاس مجازی دکتر رضا صراف شیرازی استاد دانشکده مهندسی برق 
 | تاریخ ارسال: 1399/9/4 | 
طرح تأیید اصالت فرش دستباف ایرانی
طرح تأیید اصالت فرش دستباف ایرانی توسط محققان مرکز نوآوری دانشکده مهندسی کامپیوتر
 | تاریخ ارسال: 1399/9/3 | 
 تصفیه پساپ‌های نفتی
تصفیه پساپ‌های نفتی توسط محققان دانشکده مهندسی شیمی 
 | تاریخ ارسال: 1399/8/27 | 
تولید مواد شیمیایی
پخش گزارش تولید مواد شیمیایی توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامه دوربین هفت
 | تاریخ ارسال: 1399/8/26 | 
معرفی دانشگاه
پخش گزارش معرفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شبکه سه سیما
 | تاریخ ارسال: 1399/8/25 | 
هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته نامه خبری امیرکبیر - شماره ۲۴۵
 | تاریخ ارسال: 1399/8/24 | 
ساخت جاذب مغناطیسی
 گزارش ساخت جاذب مغناطیسی توسط محققان دانشکده مهندسی پلیمر 
 | تاریخ ارسال: 1399/8/24 | 
جایزه «کامستک»
پخش خبر کسب جایزه «کامستک» توسط استاد دانشگاه 
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
جایزه «کامستک»
پخش خبر کسب جایزه «کامستک» توسط استاد دانشگاه 
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
سامانه هوشمند قرائت کنتور از راه دور
 سامانه هوشمند قرائت کنتور از راه دور توسط محققان یکی از شرکت  های دانش بنیان برج فناوری 
 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 | 
از بین بردن لجن‌های نفتی
پخش گزارش روشی برای از بین بردن لجن‌های نفتی توسط محققان دانشکده مهندسی «شیمی» از شبکه یک سیما
 | تاریخ ارسال: 1399/8/17 | 
برگزاری کلاس مجازی
پخش گزارش برگزاری کلاس مجازی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامه نبض دانشجو شبکه خبر
 | تاریخ ارسال: 1399/8/14 | 
 ساخت دستگاه اندازه گیری pmu
 گزارش ساخت دستگاه اندازه گیری pmu توسط محققان برج فناوری 
 | تاریخ ارسال: 1399/8/11 | 
ارائه روشی برای رهایش دارو در راستای کنترل التهاب چشم
ارائه روشی برای رهایش دارو در راستای کنترل التهاب چشم توسط محققان دانشگاه
 | تاریخ ارسال: 1399/8/5 | 
ساخت بتن از الیاف پارچه ای
ساخت بتن از الیاف پارچه ای توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی 
 | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
ساخت دستگاه جریان‌سنج چندفازی
ساخت دستگاه جریان‌سنج چندفازی توسط محققان
 | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 
خوابگاه شهید «سحرخیز»
گزارش از خوابگاه شهید «سحرخیز»
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |