ساخت دستگاه کاهش درد
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱» و  شبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1401/5/10 | 
مراسم افتتاحیه رویداد ملی طراحی و ساخت خودروهای پرنده
شبکه آموزش «برنامه دوربین هفت»
 | تاریخ ارسال: 1401/4/5 | 
طراحی و ساخت مچ بند کاهش لرزش دست
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱»
 | تاریخ ارسال: 1401/3/30 | 
برگزاری مسابقات هوش مصنوعی
شبکه آموزش «برنامه دوربین هفت»
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 | 
تولید غشاهای دستگاه دیالیز
شبکه یک و خبر سیما «بخش خبری ساعت ۱۴»
 | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
پخش گزارش ساخت حسگر برای اندازه گیری میزان قلیایی آب

شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۴» و شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»

 
 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
پخش خبر ساخت میکروگریپرالکترومال برای کاربردهای زیستی
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 
پخش گزارش برگزاری یادواره شهید طهرانی مقدم

شبکه پنج سیما «برنامه در شهر»، شبکه آموزش سیما  «دوربین هفت»

 | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
پخش گفتگوی دکتر غلامرضا پازوکی استاد دانشکده مهندسی شیمی
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
پخش گزارش مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه

شبکه آموزش از برنامه «دوربین هفت»

 | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
پخش گزارش ساخت پوست مصنوعی توسط محققان پژوهشکده فناوری های نو

شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱»، شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»

 | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 
پخش گزارش گفتگو با دکتر سید احسان میرصالحی مسئول کو آپ  و دانشجویان دانشگاه
شبکه دو سیما از «برنامه نما دو »
 | تاریخ ارسال: 1400/12/9 |