تولید راکتور تصیفه پساب مورد نیاز در صنعت نساجی
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۴» و شبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1401/12/2 | 
گفتگو با پروفسور مهدی سهرابی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
شبکه یک سیما برنامه «رویان»
 | تاریخ ارسال: 1401/11/30 | 
گفتگو با دکتر پرویز پروین استاد تمام رئیس دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
شبکه یک سیما برنامه «رویان»
 | تاریخ ارسال: 1401/11/19 | 
گفتگو با حجت رضایی صوفی فارغ التحصیل دکتری مدیریت
شبکه اول سیما «برنامه پارسا ۱»
 | تاریخ ارسال: 1401/11/12 | 
ساخت حامل‌های دارویی زیست تخریب پذیر
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۴» و شبکه خبر سیما «بخش خبر علم و فناوری»
 | تاریخ ارسال: 1401/10/19 | 
طراحی و تولید دستگاه ارتعاش دهنده بدن
شبکه یک سیما بخش خبری «ساعت ۱۴» و شبکه خبر بخش خبری ساعت ۱۹ و علم و فناوری
 | تاریخ ارسال: 1401/10/17 | 
رونمایی از هفت عنوان کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبکه آموزش برنامه «دوربین هفت»
 | تاریخ ارسال: 1401/10/10 | 
برگزاری سومین همایش جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تأمین
شبکه خبر سیما «بخش خبری ساعت ۱۳»
 | تاریخ ارسال: 1401/9/26 | 
گفتگو با دکتر وحید محمدی دکترای ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبکه آموزش «برنامه پر ستاره»
 | تاریخ ارسال: 1401/9/23 | 
دستاورد بزرگ نخبگان دانشگاه  صنعتی امیر کبیر در بومی سازی نسل نوین زخم پوش های خود ترمیم شونده
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱» و شبکه خبر بخش خبر علم و فناوری
 | تاریخ ارسال: 1401/9/19 | 
طراحی و ساخت پلیمرهای خود ترمیم شونده
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۴»
 | تاریخ ارسال: 1401/9/13 |