پخش گزارش ساخت نوعی ابرخازن توسط محققان دانشکده مهندسی شیمی
شبکه یک سیما و شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
پخش خبر برتری ۳ دانشگاه کشور در علوم کامپیوتر
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
پخش گزارش مراسم تکریم و معارفه روسای سابق و فعلی دانشگاه
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰» و شبکه خبر «بخش خبری ساعت ۱۶ و ۱۹»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/19 | 
پخش گزارش نحوه بازگشایی دانشگاه‌ها
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۹»
شبکه چهار سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 
پخش گزارش گفتگوی دانشجوی دکترای هوش مصنوعی
شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 
 معرفی آزمایشگاه های دانشگاه
شبکه ۴ سیما «برنامه چرخ»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/3 | 
ساخت دستگاه رطوبت سنج
شبکه یک سیماوشبکه۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
گرامیداشت زادروز دانشمند بزرگ ایرانی «ابوریحان بیرونی»

شبکه ۵ سیما - شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»

 | تاریخ ارسال: 1400/6/27 | 
پخش خبر تحصیل دانشجویان افغانستانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
پخش گفتگوی دکتر سید احمد معتمدی

شبکه چهارم سیما «برنامه چرخ»

 | تاریخ ارسال: 1400/6/21 | 
پخش گزارش واکسیناسیون دانشگاهیان
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
معرفی سامانه های پخت شونده با نور مرئی  با قابلیت کاربرد در پرینت سه بعدی رزینی
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/18 | 
ترمیم زخم سوختگی با نانو الیاف ضد عفونت
شبکه ۵ سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 
پخش گزارشی از دکتر «رضا مکنون» استاد دانشکده مهندسی عمران
شبکه چهار سیما برنامه «فوتون»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 | 
پخش گزارش ساخت سامانه پایش راه ها
شبکه خبر برنامه «نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/12 | 
پخش گزارش ساخت کاتالیست تصفیه مشتقات نفتی
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱»/شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/5/24 |