انتشار کتاب «مهندسی زیستی در کبد: زیست‌مواد، مهندسی بافت، داروررسانی و سامانه‎‌های ریز شاره‌ای»
کتاب «مهندسی زیستی در کبد: زیست‌مواد، مهندسی بافت، داروررسانی و سامانه‎‌های ریز شاره‌ای» تدوین آقای دکتر مهران صولتی هشجین، خانم مهندس الناز سادات میردامادی، آقایان مهندس نیما ذاکری و مهندس احسان‌اله مرادی و خانم مهندس سارینا مختاری توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1403/3/9 | 
انتشار کتاب «هیدرودینامیک شناورهای تریماران»
کتاب «هیدرودینامیک شناورهای تریماران» تدوین آقایان دکتر پرویز قدیمی و دکتر امین ناظمیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1403/2/24 | 
انتشار کتاب «خوشه‌های دریایی و اقتصاد اقیانوسی رویکردی یکپارچه به مدیریت فضای دریایی و ساحلی»
کتاب «خوشه‌های دریایی و اقتصاد اقیانوسی رویکردی یکپارچه به مدیریت فضای دریایی و ساحلی» ترجمه آقایان غلامرضا عماد، دکتر مصباح سایبانی و دکتر حمید زراعتگر توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1403/2/17 | 
انتشار کتاب «پلیمرها در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و دارو رسانی» تألیف آقای دکتر حمید میرزاده
کتاب «پلیمرها در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و دارو رسانی» تألیف آقای دکتر حمید میرزاده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1402/12/19 | 
تدوین و انتشار کتاب «شیمی فیزیک پوشش‌های سطح»- جلدهای یک و دو
کتاب «شیمی فیزیک پوشش‌های سطح (جلد اول)» تدوین آقایان دکتر سید محسن محسنی و مهندس نوید مستوفی سرکاری و کتاب «شیمی فیزیک پوشش‌های سطح (جلد دوم)» تدوین آقای دکتر سید محسن محسنی، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1402/12/9 | 
رونمایی از دو کتاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
با حضور وزیرعلوم؛ تحقیقات و فناوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و جمعی دیگر از مسئولان کشوری، از دو کتاب جدید عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر رونمایی شد.
 | تاریخ ارسال: 1402/11/30 | 
نمایه نشریه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یک پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی معتبر خارجی
مجله دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر AUT Journal of Mathematics and Computing موفق به نمایه در پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی انگلیسی زبان DOAJ شد.
 | تاریخ ارسال: 1402/11/25 | 
Amirkabir weekly newspaper

Amirkabir weekly newspaper

 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 | 
هفته‌نامه خبری شماره ۲۸۹
هفته‌نامه خبری شماره ۲۸۹
 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 | 
کتاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شایسته تقدیر شد
کتاب استاد دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در چهل و یکمین دوره جایزه کتاب سال، شایسته تقدیر شد.
 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 | 
انتشار کتاب «مواد رنگزای آلی(مفاهیم پایه‌ای، طراحی، سنتز و کاربرد)» تالیف آقای دکتر جواد مختاری
کتاب «مواد رنگزای آلی(مفاهیم پایه‌ای، طراحی، سنتز و کاربرد)» تالیف آقای دکتر جواد مختاری، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1402/11/18 | 
Amirkabir weekly newspaper
 | تاریخ ارسال: 1402/11/3 | 
انتشار کتاب «مبانی مهندسی مخازن شکافدار طبیعی»
کتاب «مبانی مهندسی مخازن شکافدار طبیعی» تدوین آقایان دکتر محمد شریفی و دکتر مهدی عباسی، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1402/10/27 | 
انتشار کتاب «جریان‌های چند فازی در چاه و لوله»
کتاب «جریان‌های چند فازی در چاه و لوله» تألیف آقایان دکتر مصطفی کشاورز مروجی و یاسین خلیلی، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1402/10/24 | 
هفته‌نامه خبری شماره ۲۸۸
هفته‌نامه خبری شماره ۲۸۸
 | تاریخ ارسال: 1402/10/23 | 
Amirkabir weekly newspaper
 | تاریخ ارسال: 1402/10/13 | 
هفته نامه خبری شماره ۲۸۷
هفته نامه خبری شماره ۲۸۷
 | تاریخ ارسال: 1402/10/13 | 
انتشار کتاب «نظریه بازی و کاربردهای آن»
کتاب «نظریه بازی و کاربردهای آن» ترجمه دکتر حامد جعفری عضوء هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1402/9/25 | 
هفته نامه امیرکبیر شماره ۲۸۶
هفته نامه امیرکبیر شماره ۲۸۶
 | تاریخ ارسال: 1402/9/8 | 
هفته نامه امیرکبیر شماره ۲۸۵
هفته نامه امیرکبیر شماره ۲۸۵
 | تاریخ ارسال: 1402/8/9 |