کتاب "چاپ زیستی در پزشکی بازساختی" ترجمه خانم دکتر رعنا ایمانی و آقای مهندس علی مختارزاده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۶ | 
کتاب " دستورالعمل طراحی ایمنی پل ها " ترجمه و تدوین دکتر غلامرضا هوایی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۲ | 
کتاب "علوم و مهندسی لاستیک­ها" تالیف آقای دکتر «علی ­اصغر کتباب» توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۶ | 
پیرو تفاهم­نامه امضا شده فی­ ما­بین اداره انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انتشارات اشپرینگر، در حال حاضر چندین کتاب انگلیسی ارسالی از اداره انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال انتشار در انتشارات بین ­المللی اشپرینگر می­ باشند...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲ | 
چاپ کتاب " فناوری شیمی سبز برای سنتز نانورنگدانه های معدنی" توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۰ | 
کتاب "مبانی چاه آزمایی" تألیف آقای دکتر محمد شریفی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۱ | 
کتاب "ایمنی و قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز راهکار اجرایی " ترجمه آقایان دکتر میرمهدی سید اصفهانی و دکتر محمدرضا نباتچیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۵ | 
کتاب "آنالیز پیشرفته و برنامه نویسی با آباکوس" تألیف آقایان دکترفریدرضا بیگلری، مهندس میلاد مالمیر و مهندس جواد سلیمی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد...
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳۱ |