هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته‌نامه خبری امیرکبیر - شماره ۲۷۲
 | تاریخ ارسال: 1401/6/22 | 
انتشار کتاب «مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی»
کتاب «مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی» تالیف آقای دکتر فرزاد توحیدخواه، خانم‌ها دکتر یگانه مرغی، مهندس نسیم‌ لحیم‌گرزاده و دکتر گلناز بغدادی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 
 | تاریخ ارسال: 1401/6/19 | 
هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته نامه خبری امیرکبیر- شماره ۲۷۱
 | تاریخ ارسال: 1401/6/2 | 
هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته نامه خبری امیرکبیر - شماره ۲۷۰
 | تاریخ ارسال: 1401/5/8 | 
کتاب «اتوماسیون و هوش محاسباتی برای نگهداری و مدیریت راه: پیشرفت‌ها و کاربردها» منتشر شد
برای نخستین بار در جهان؛ کتاب «اتوماسیون و هوش محاسباتی برای نگهداری و مدیریت راه: پیشرفت‌ها و کاربردها» منتشر شد ...
 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/18 | 
هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته نامه خبری امیرکبیر - شماره ۲۶۹
 | تاریخ ارسال: 1401/4/8 | 
هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته نامه خبری امیرکبیر - شماره ۲۶۸
 | تاریخ ارسال: 1401/3/22 | 
هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته نامه خبری امیرکبیر - شماره ۲۶۷
 | تاریخ ارسال: 1401/2/24 | 
انتشار کتاب «جامع روسازی آسفالتی»
کتاب «جامع روسازی آسفالتی» تالیف آقایان دکتر فریدون مقدس نژاد و مهندس حمید جهانیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 
 | تاریخ ارسال: 1401/2/24 | 
انتشار کتاب «انتخاب مواد مهندسی»
کتاب «انتخاب مواد مهندسی» تألیف دکتر «مالک نادری» دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) منتشر شد...
 | تاریخ ارسال: 1401/1/29 | 
انتشار کتاب «سیستم‌های بیومکاترونیک جلد اول طراحی و مدل‌سازی سیستم‌ها به روش باندگراف»
کتاب «سیستم‌های بیومکاترونیک جلد اول طراحی و مدل‌سازی سیستم‌ها به روش باندگراف» تدوین آقایان دکتر احمدرضا عرشی و مهندس محمدعلی شهیری توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 
 | تاریخ ارسال: 1401/1/27 | 
هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته نامه خبری امیرکبیر - شماره ۲۶۶
 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
انتشار کتاب «مدیریت پروژه برای صنایع نفت و گاز رویکرد سیستم جهانی»
کتاب «مدیریت پروژه برای صنایع نفت و گاز رویکرد سیستم جهانی» ترجمه آقایان دکتر فریبرز رشیدی، حامد مهرابی و صدرا رستمی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است...
 | تاریخ ارسال: 1400/12/22 | 
انتشار کتاب «ماشین‌ها و محرکه‌ها در خودروهای الکتریکی»
کتاب «ماشین‌ها و محرکه‌ها در خودروهای الکتریکی» ترجمه دکتر حسین ترکمن، مهندس عقیل قاهری و مهندس رضا نقاش توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1400/12/4 | 
انتشار کتاب "مدل­سازی سیستم های زیستی" توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر‌
انتشار کتاب "مدل­سازی سیستم های زیستی" توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر‌ ...
 | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
انتشار کتاب «اصول شیمی پلیمر» تالیف دکتر «سیدهژیر بهرامی»
کتاب «اصول شیمی پلیمر» تالیف دکتر سیدهژیر بهرامی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1400/11/10 | 
هفته نامه خبری امیرکبیر
هفته نامه خبری امیرکبیر - شماره ۲۶۵
 | تاریخ ارسال: 1400/10/29 | 
کتاب «اصول نگارش مقاله‌های علمی فنی» منتشر شد
کتاب «اصول نگارش مقاله‌های علمی فنی» تالیف دکتر رضا صفابخش توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 | 
انتشار کتاب "ژئوتکنیک لرزه‌ای مبانی و کاربرد"
کتاب "ژئوتکنیک لرزه‌ای مبانی و کاربرد" توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر‌ منتشر شد. 
 | تاریخ ارسال: 1400/9/28 | 
انتشار کتاب «آب، انرژی و محیط زیست»
کتاب «آب، انرژی و محیط زیست» ترجمه آقای دکتر محمود افشار توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
 | تاریخ ارسال: 1400/9/28 |