مرکز تحقیق و توسعه توسن تکنو
ایجاد یک رابطه استراتژیک میان شرکت توسن‌تکنو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای توسعه فناوری‌های دیجیتال و کاربردی‌سازی آن‌ها
 | تاریخ ارسال: 1399/4/21 |