ساختمان گسسته
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 301 بار
تجزیه و تحلیل سیستم ها
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 390 بار
اصول طراحی پایگاه داده ها
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 315 بار
اصول فن آوری اطلاعات
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 196 بار
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 273 بار
شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 511 بار
شبکه های چندرسانه ای
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 269 بار
سامانه های هوشمند و کاربرد آن ها در پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 219 بار
سیستم های پشتیبان تصمیمگیری در بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 211 بار
سیستم های اطلاعات بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 209 بار
تحلیل سیستم ها برای مدیریت اطلاعات پزشکی – بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 206 بار
بیولوژی سیستمی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 210 بار
یادگیری ماشینی در زیست پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 296 بار
واقعیت مجازی و کاربرد آن در پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 309 بار
گرافیک کامپیوتری پیشرفته
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 244 بار
روش های فشرده سازی، ذخیره سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 355 بار
ذخیره و بازیابی اطلاعات وب
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 226 بار
پردازش سیگنال های پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 285 بار
پردازش تصاویر پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 244 بار
تحلیل آماری دادههای پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 287 بار