تور مطالعاتی دانشگاه هنگ کنگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تور مطالعاتی دانشگاه هنگ کنگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1400/6/27 |  دفعات مشاهده: 135 بار
کارگاه چالش های کسب و کار بخش خصوصی در ایران
کارگاه چالش های کسب و کار بخش خصوصی در ایران
 | تاریخ ارسال: 1400/6/27 |  دفعات مشاهده: 91 بار
کارگاه ارتباط با مشتری
کارگاه ارتباط با مشتری
 | تاریخ ارسال: 1400/6/27 |  دفعات مشاهده: 95 بار
کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند
کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/27 |  دفعات مشاهده: 85 بار