تاریخچه دانشکده
در سال ۱۳۶۶ نخستین گام به منظور ایجاد رشته مهندسی پزشکی با پروژه دست سیبرنتیکی و تاسیس آزمایشگاهمهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شد.
 | تاریخ ارسال: 1398/8/28 |  دفعات مشاهده: 1944 بار
تاریخچه دانشکدهback
در سال ۱۳۶۶ نخستین گام به منظور ایجاد رشته مهندسی پزشکی با پروژه دست سیبرنتیکی و تاسیس آزمایشگاهمهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شد.
 | تاریخ ارسال: 1398/8/28 |  دفعات مشاهده: 757 بار