دانشگاه‌های جعلی
۲۱ موسسه ساختگی و غیر رسمی که برخلاف قانون UGC فعالیت می‌کنند به عنوان دانشگاه‌های جعلی اعلام گردیده و صلاحیت اعطا نمودن هیچ مدرک تحصیلی را ندارند.
 | تاریخ ارسال: 1402/5/8 |