برگزاری دوره‌های علمی و حرفهای در کلیه‌ی گرایشهای رشته مهندسی عمران
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |  دفعات مشاهده: 48 بار
برگزاری آزمون جامع انتخاب نخبگان شهرداری
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |  دفعات مشاهده: 51 بار
برگزاری تخصصی کلاسهای اجباری و اختیاری ارتقای ایه سازمان نظام مهندسی
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |  دفعات مشاهده: 42 بار
مرکز آموزش‌های آزاد
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |  دفعات مشاهده: 119 بار
برگزاری کلاسهای نظام مهندسی- تیرماه ۹۸
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۷ |  دفعات مشاهده: 87 بار
برگزاری دوره های نظام مهندسی

واحد آموزشهای آزاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیربرگزار می کند:

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۷ |  دفعات مشاهده: 102 بار