آزمایشگاه مکانیک سنگ
آزمایشگاه مکانیک سنگ
سرپرست آزمایشگاه مکانیک سنگ: دکتر احمد فهیمی فر
همکاران :
کارشناس آزمایشگاه: مهندس عاشقی
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۸۲
ایمیل:  rocklabaut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه مکانیک سنگ
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ |  دفعات مشاهده: 111 بار