تماس با دانشکده
تلفن دفتر:    ۶۶۴۱۹۷۲۹ - ۶۴۵۴۲۹۰۰

فکس:    ۶۶۴۰۵۸۴۶

آدرس: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴، دانشکده مهندسی معدن صندوق پستی ۴۴۱۳ - ۱۵۸۷۵
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۹ |  دفعات مشاهده: 189 بار