بایگانی بخش گرایش بهینه سازی سیستمها

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

گرایش بهینه سازی سیستمها

کشف و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و سایر مؤسسات و سازمانها. جستجوی ارتباط منطقی بین اجزای انواع سیستمهای تولیدی و غیرتولیدی. برنامه‌ریزی و ارائه مدل جهت کسب بهترین بازدهی از کارکرد سیستمها. کنترل سیستمها جهت پی‌گیری نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهایی. برنامه‌ریزی و شرکت در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی صنعتی. ارائه الگوهای مناسب برای طراحی واحدهای تولیدی عظیم کشور.