بایگانی بخش گرایش سیستمهای مالی

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

گرایش سیستمهای مالی

حل مسائل پیچیده مالی همچون قیمت‌گذاری ابزارهای مالی، مدیریت سبد سهام، مدیریت و تحلیل ریسک، پیش بینی نوسان‌پذیری، ارزیابی پروژه‌ها و استراتژیهای معاملات تعیین و انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک مالی تعیین و انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک مالی - مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها طراحی و پیاده سازی سیستم‌های پشتیبان محاسبات مالی مدیریت و تحلیل مخاطره (ریسک)