بایگانی بخش گرایش مدیریت نوآوری و فناوری

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

گرایش مدیریت نوآوری و فناوری

بررسی مسائل و مشکلات مدیریتی، عملیاتی و سازمانی مرتبط با طراحی و تجاری سازی محصولات و فرایندهای نوین تحلیل چالش­های موجود در ارتباط با مدیریت نوآوری و فناوری بررسی و شناسایی آخرین دستاوردهای فناوری در جهات مختلف صنعتی شناخت مسایل مرتبط با مدیریت فناوری از قبیل مدیریت نوآوری و خلاقیت، مدیریت فناوری، توسعه محصولات جدید، مدیریت دانش، تجاری سازی محصولات و فرایندهای نوین، استراتژی تولید محصولات و نوآوریها، برنامه­ریزی و پیش فناوری