بایگانی بخش معاونت

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

معاونت آموزشی

دکتر احمدرضا رئیسی معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیکی:  raisiaaut.ac.ir شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۵