بایگانی بخش معاونت

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

معاونت آموزشی

دکتر بابک بنکدار پور معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی مرتبه علمی : استاد پست الکترونیکی:             babakbaut.ac.ir شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۶۹