بایگانی بخش کارگاه ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ -

کارگاه اتومکانیک

کارگاه اتومکانیک

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

کارگاه دوره عمومی

کارگاه دوره عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

کارگاه ها

کارگاه های آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

کارگاه تخصصی جوشکاری

کارگاه تخصصی جوشکاری

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه های مهندسی مکانیک

لیست کارگاه های مهندسی مکانیک همراه با سرپرست آنها