بایگانی بخش آزمایشگاه ها

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه مکانیک سیالات

   آزمایشگاه مکانیک سیالات

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه‌ها

آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

کارگاه ماشینکاری

کارگاه ماشینکاری

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

اتوماسیون و رباتیک

اتوماسیون و رباتیک

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه رباتهای سیار

آزمایشگاه رباتهای سیار

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تبدیل انرژی

آزمایشگاه تبدیل انرژی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه های مهندسی مکانیک

لیست آزمایشگاه های مهندسی مکانیک همراه با سرپرست آنها