بایگانی بخش گروه آموزشی بیوتکنولوژی و محیط زیست

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر عبدالرضا اروجعلیان

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر فرزانه وهاب زاده

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر نرگس فلاح

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام ناصرنژاد

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بابک بنکدارپور

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر غلامرضا پازوکی (مدیرگروه)

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه