بایگانی بخش دکتری

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

فرمها

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

رویه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دروس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ -

برنامه هفتگی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ -

گرایشهای عمران

   دانشکده مهندسی عمران، هر سال از طریق آزمون سراسری حدود ۱۶۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در ده گرایش " مهندسی سازه" ، " مهندسی زلزله" ، " مهندسی مدیریت ساخت" ، " مهندسی ژئوتکنیک" ، " مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی" ، " مهندسی و مدیریت منابع آب" ، " مهندسی محیط زیست" ، " مهندسی راه و ترابری"، " مهندسی حمل و نقل" ، " مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی" می­پذیرد که هم اکنون نزدیک به ۵۲۰ دانشجو در این مقطع به تحصیل اشتغال دارند. این دانشکده در سال ۱۳۷۳ در گرایشهای " مهندسی سازه" ، " مهندسی زلزله" ، " مهندسی مدیریت ساخت" ، " مهندسی ژئوتکنیک" ، " مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی" ، " مهندسی و مدیریت منابع آب" ، " مهندسی محیط زیست" ، " مهندسی راه و ترابری"و " مهندسی حمل و نقل" از طریق برگزاری آزمون به پذیرش دانشجو دکتری اقدام کرد که هم اکنون نزدیک به ۲۰۵ نفر دانشجوی مقطع دکترا نیز در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. دانشکده مهندسی عمران با ۳۹ نفر عضو هیأت علمی تمام وقت، فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی خود را در زمینه های سازه و زلزله، مکانیک سنگ، مکانیک خاک، ژئوتکنیک، آب و هیدرولیک، محیط زیست، آب و فاضلاب ، بتن و مصالح ساختمانی توسعه داده است.