بایگانی بخش دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ -

خوردگی

خوردگی: مهندسی خوردگی عبارتست از ‶استفاده از علم و تکنولوژی در جهت جلوگیری یا کنترل زیان­های ناشی از خوردگی″. هدف از برگزاری این دوره تحصیلی، تربیت مهندسانی است که با استفاده از روش­هایی از قبیل انتخاب یا طراحی مواد مقاوم­تر در برابر خوردگی، طراحی مهندسی، استفاده از ممانعت کننده­ها (Inhibitors)، اعمال حفاظت کاتدی/آندی و نیز به کارگیری پوشش­های مناسب، بتوانند میزان خوردگی مواد و سازه­های فلزی را تا کمتر از حد مجاز کنترل کنند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ -

استخراج فلزات

مهندسی استخراج فلزات: هدف از این دوره تربیت متخصصینی است که در زمینه استخراج فلزات و آموزش و پژوهش در این رشته صاحب نظر باشند

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ -

شناسایی و انتخاب مواد

شناسایی و انتخاب مواد : شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجموعه‏ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه‏های تحقیقاتی است که برای طراحی و بهینه‏سازی مواد مهندسی و پژوهش در خواص و ارتباط با روش ساخت آنها برنامه ریزی شده است. هدف از آموزش این مجموعه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز تحقیقاتی، صنعتی و آموزش عالی است. 

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ -

جوشکاری

مهندسی جوشکاری: دوره کارشناسی ارشد جوشکاری مجموعه‏ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه‏های تحقیقاتی است که با هدف تربیت نیروهای متخصص در زمینه اتصالات مواد مختلف شامل فلزات آهنی، غیر آهنی، آلیاژ‏های آنها و غیرفلزات برای صنایع و مراکز تحقیقاتی و آموزشی برنامه‏ ریزی شده است.