بایگانی بخش مدیریت و اداری

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ -

دفتر امور آموزشی

معاون آموزش دانشکده مدیر گروه و مدیر امور آموزش کارشناس آموزش

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ -

دفتر دانشکده

دفتر دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -

دفتر امور پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ -

دفتر تحصیلات تکمیلی

در این دفتر به امور اداری و آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رسیدگی می‌شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی