بایگانی بخش مدیریت و اداری

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -

دفتر امور پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ -

دفتر تحصیلات تکمیلی

امور تحصیلات‌تکمیلی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در این دفتر رسیدگی می‌شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی