بایگانی بخش امکانات و تجهیزات

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ -

امکانات و تجهیزات

خدمات پشتیبانی پژوهشی دفتر پژوهشکده مواد و فنآوری‌های پیشرفته در نساجی در طبقه هفتم ساختمان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستقر بوده و از فضادی اداری در حدود ۱۶۰ مترمربع برخوردار می‌باشد. قرار گرفتن در محیط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حمایت‌های معاونت پژوهشی دانشگاه از فعالیت‌های پژوهشی دانشکده‌ها و واحدهای پژوهشی باعث شده است که این پژوهشکده نیز از امکانات کتابخانه‌های موجود در دانشگاه، کتابخانه مرکزی، شبکه اطلاع‌رسانی و سایر امکانات پژوهشی بهره‌مند باشد. ارتباط تنگاتنگ پژوهشکده و دانشکده مهندسی نساجی نیز موجب گردیده است که کلیه امکانات موجود مانند کتابخانه تخصصی نساجی، سالن‌های آمفی‌تئاتر، سایت‌ کامپیوتری و کلیه کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها مشترکا مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرند.