بایگانی بخش اخبار و اطلاعیه

img_yw_news
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ -

زمان‌‌بندی مصاحبه داوطلبان دکترای مهندسی مواد ۹۹

داوطلبان دکترای مهندسی مواد ۹۹ بخوانند ... جدول زمان‌‌بندی مصاحبه داوطلبان دکترای مهندسی مواد را از اینجا دریافت کنید.

img_yw_news
شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ -

مصاحبه ورودی دوره دکتری ۹۹

داوطلبان دکترای مهندسی مواد ۹۹ بخوانند ... مصاحبه‌ی داوطلبان دکترای ۹۹ به صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود. زمان مصاحبه و لینک جلسات، مدارک موردنیاز و جزییات بیشتر را از اینجا دریافت کنید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ -

ثبت نام دکترای ۹۹ بدون آزمون

داوطلبان ثبت نام دکترای ۹۹ بدون آزمون بخوانند ... مهلت ثبت‌نام دکترای ۹۹ بدون آزمون برای داوطلبان دارای شرط استعداد درخشان.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ -

مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۶

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۶ بخوانند ... اطلاعیه مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۳۹۶ 

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ -

برنامه درسی کارشناسی ارشد و دکترا ترم پاییز ۹۹

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بخوانند ... برنامه‌ی درسی کارشناسی ارشد و دکترا ترم پاییز ۹۹ را از اینجا دریافت کنید.

img_yw_news
شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۹ -

پذیرش دکترای ۹۹ ـ ظرفیت پذیرش

داوطلبان دوره دکترای مهندسی مواد بخوانند ... ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترای ۹۹

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ -

برنامه سمینار کارشناسی ارشد ورودی ۹۸

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ بخوانند ... برنامه برگزاری سمینار کارشناسی ارشد، جدول زمان‌بندی، فهرست سخنران‌ها و راهنما و توصیه‌ها ...