بایگانی بخش اخبار و اطلاعیه

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ -

ترم بندی ورودیان ۹۹

ترم بندی گروه ۱ و گروه ۲ ورودی ۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹ -

دانشجویان ممتاز دو رشته ای ـ تطبیق واحد

دانشجویان ممتاز دو رشته ای بخوانند: برای تطبیق واحد ...