بایگانی بخش بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ -

صدور بیمه نامه ثالث و حوادث راننده خودرو توسط بیمه ایران

صدور بیمه نامه ثالث و حوادث راننده خودرو با اقساط ۶ ماهه  توسط بیمه ایران

img_yw_news
دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ -

صدور بیمه نامه ثالث و بدنه خودرو توسط بیمه دانا

صدور بیمه نامه ثالث و بدنه خودرو با اقساط ۱۲ ماهه بدون ضامن و بدون پیش پرداخت توسط بیمه دانا

img_yw_news
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

صدور بیمه نامه ثالث و بدنه خودرو توسط بیمه سینا

امکان صدور بیمه نامه ثالث و بدنه خودرو به صورت غیر حضوری و با اقساط ۱۱ ماهه توسط بیمه سینا