بایگانی بخش اخبار و رویدادها

img_yw_news
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ -

افتتاح برج فناوری پرفسور حسابی

افتتاح برج

img_yw_news
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ -

بازدید هیات سوری از برج علم و فناوری

بازدید هیات سوری از برج علم و فناوری