بایگانی بخش فرم ها

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

سایر فرم ها

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید: (تردد ارشد و دکترا) (دستور(فرمهای ورودیهای جدید)  (فرم ۱۶-۱۵(فرمهای ورودیهای جدید)) (معرفی نامه دانشگاه)(فرم مهمان شدن بین دانشکده ایی)

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

پرپوزال

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (پیشنهاد پروژه (فارسی)) (پرپوزال تحصیلات تکمیلی)

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

دفاع

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (هماهنگی زمان دفاع) (مقالات ارائه شده)  (آگهی دفاع) (دعوتنامه حضوری) (دعوتنامه مجازی) (داور خارجی)

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

تسویه حساب دانشکده

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید: (آلبوم فارغ التحصیلان) (تعهد اثر) (دریافت پایان نامه) (فرم عضویت جامع فارغ التحصیلان) (تسویه حساب داخلی بیومکانیک) (تسویه حساب داخلی بیمتریال) (تسویه حساب داخلی مهندسی بافت) (تسویه حساب داخلی بیوالکتریک)