بایگانی بخش رویه ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

قوانین و رویه ها

در این قسمت می توانید به قوانین و رویه های زیر دسترسی داشته باشید (استاد راهنمای دوم و مشاور خارجی) (رویه حذف درس، مرخصی و ..) (کیفیت و تعداد مقالات جهت دفاع دکتری) (مجموعه قوانین دکتری) (نحوه ارزیابی مقالات جهت دفاع نهایی)