بایگانی بخش رویه ها

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

معرفی دانشکده

در سال‌های اخیر پیشرفت در زمینه‌ی مراقبت های پزشکی بسیار چشمگیر بوده است. ازجمله علل اصلی آن می توان پیوند بین دو فضای علمی مهندسی و پزشکی را برشمرد. با توجه به نگرشهای گوناگون فضای پزشکی و مهندسی، همکاری این دو منجر به نتایج مفید و پرثمری گردیده است. دانشکده مهندسی‌پزشکی دانشگاه صنتعی‌امیرکبیر به عنوان اولین دانشکده مهندسی‌پزشکی کشور و تنها دانشکده مستقل مهندسی پزشکی در دانشگاههای دولتی محور اصلی آموزشی- تحقیقاتی حوزه آکادمیک مهندسی‌پزشکی در کشور است.  در بعد آموزشی دانشکده مهندسی‌پزشکی دارای سه گروه آموزشی بیوالکتریک،‌ بیومکانیک و بیومواد است که هر سه گروه آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به تربیت دانشجویان مشغول هستند. دانشکده مهندسی‌پزشکی به طور متوسط سالانه در حدود ۱۴۰ دانشجوی کارشناسی، ۱۲۵ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۲۵ دانشجوی دکترا در گرایشهای بیوالکتریک، بیومکانیک، بیومواد و مهندسی بافت پذیرش می‌نماید که از لحاظ کمی و کیفی از بالاترین جایگاه آموزشی برخوردار است.   دانشکده مهندسی پزشکی با حضور بیش از ۳۷ عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت به تربیت دانشجویان در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی مشغول است. اعضای هیئت‌علمی این دانشکده فارغ‌التحصیلان کشور ایران و سایر کشورهای دنیا هستند که این تنوع باعث شده است تا عمده محورهای تحقیقاتی و آموزشی به روز دنیا مدنظر قرار گیرند.