بایگانی بخش تابلو اعلانات دفاعیه‌ها

img_yw_news
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"تعیین مو قعیت و ردیابی چند هدفه احتمالاتی افراد"  فاطمه نعمتی گرایش: هوش مصنوعی  

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

"بهبود کارآیی روش‌های حفظ حریم خصوصی در کاربردهای مراقبت سلامت مبتنی بر اینترنت اشیا" محمد مشایخ گرایش:شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع رساله دکتری

"بهینه سازی یادگیری فرهنگ واژگان تمایزی برای بازنمایی تنک با کمک یادگیری نگاشت غیر خطی" آرش عبدی هجراندوست ​گرایش: هوش مصنوعی  

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"مدیریت تحرک توزیع شده در شبکه های سلولی نسل پنجم" مریم رئیسی گرایش: شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

"مجازی سازی توابع شبکه در شبکه‌های موبایل 5G محتوا محور" پریسا بختو گرایش: شبکه‌های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"طراحی و پیاده سازی یک مدل پردازش رخداد پیچیده به منظور مراقبت از بیماران دیابتی " مجید قوسیان مقدم گرایش: نرم افزار

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بهبود کارایی مهاجرت سرویس در پردازشهای لبهای سیار" محمدحسین افشاری کلانی گرایش:تجارت الکترونیک 

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ذخیره سازی در حافظه نهان و واگذاری بار در شبکه های بی‌سیم با ارتباطات دستگاه به دستگاه" سید امیر حسین طاهری اتاقسرا  گرایش:شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش شبکه های کامپیوتری -فائزه ستاری -"تجزیه وتحلیل کسب وکار با استفاده از روشهای پیش بینی‌کننده در تجزیه وتحلیل داده ها"

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بررسی و ارزیابی الگوریتمهای احتمالاتی شناسایی منشاء انتشار کرم واره با شبیه سازی" سارا عسگری گرایش: رایانش امن

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارائه چهارچوب مبتنی بر زنجیره بلوکی برای افزایش امنیت لایه کاربرد شبکه ­های نرم‌افزار محور" سیامک بیک زاده گرایش شبکه‌های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"تشخیص ناهنجاری در اینترنت اشیا: رویکرد سلسله مراتبی مه و ابر" پگاه منصوریان گرایش: شبکه‌های کامپیوتری