بایگانی بخش تابلو اعلانات دفاعیه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارائه روشی مقیاسپذیر برای تحلیل احساسات "  سیدمحمد میرموسوی گرایش نرم افزار

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

"ارائه الگوریتمی مقیاسپذیر برای تشخیص شایعه در بین پیامهای فارسی شبکه های اجتماعی برخط " محمدرضا حسین پور نفوتی گرایش نرم افزار

img_yw_news
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارتقا مشارکت در شبکه های توزیع شده با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی و مهندسی انگیزه" محمد علی شاهسوند آنانلو  گرایش تجارت الکترونیک  

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"شناﺳﺎ یی ﻣﺸﺘﺮیان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" گلشن سندسی    ﮔﺮایشﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"طراحی روشی جدید برای تشخیص پولشویی مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی"  مریم السادات ماهوتیها گرایش تجارت الکترونیک    

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"تقطیع و برچسبزنی فایلهای صوتی مبتنی بر گوینده و یادگیری عمیق"  شهرزاد صفایی  گرایش هوش مصنوعی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بازنویسی برنامههای جاوا اسکریپت برای اعمال خطمشیهای حریم خصوصی احتمالاتی" مهدیه حجازی گرایش رایانش امن

img_yw_news
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک سامانه ردیابی اشیاء بر بستر شبکه دوربرد با توان کم"  جابر بابکی  گرایش شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"حفظ حریم خصوصی خوشه‌بندی برون‌سپاری شده" محمدحسام هدایتی سقاواز گرایش رایانش امن

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"تشخیص و تعقیب اشیاء استتار شده با استفاده از کانتور های فعال و شبکه های عصبی" محمدجواد متین کیا گرایش هوش مصنوعی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"رفع چالش یادگیری در مجموعه داده های نامتوازن" رسول پناهی گرایش هوش مصنوعی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بهینه سازی انتقال کلاندادهها با استفاده از تخصیص پویای منابع"  علی طالبی گرایش شبکه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"مدیریت مصرف انرژی ارتباطات در اینترنت اشیا مبتنی بر شبکهی نرمافزار-محور" شهاب صالحی رایش شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"استفاده از دریاچه داده برای بهبود نسل هوش تجاری"  سحر رحمانی گرایش تجارت الکترونیک

img_yw_news
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"روشی برای حفظ حریم خصوصی کاربران با استفاده از زنجیره بلوکی" ریحانه افخمی گرایش رایانش امن

img_yw_news
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"روشی برای حفظ حریم خصوصی کاربران با استفاده از زنجیره بلوکی"  ریحانه افخمی  گرایش رایانش امن

img_yw_news
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بهینه سازی مسیریابی در شبکه های دانش محور با رویکرد یادگیری عمیق" سمیرا مکبری گرایش شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"خوشه بندی مبتنی بر کرنل برای داده های حجیم" امیر آرادنیا گرایش: هوش مصنوعی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 خوشه بندی مبتنی بر کرنل برای داده های حجیم  امیر آرادنیا گرایش: هوش مصنوعی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"طراحی یک زنجیره ‌بلوکی خاص منظوره امن وکارآمد برای بکارگیری در معماری اینترنت اشیاء"  مهدی براتی  گرایش رایانش امن

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارائه طرحی برای حفظ حریم خصوصی مکانی در اینترنت اشیاء" ریحانه آشکارکلائی گرایش شبکه های کامپیوتری  

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"کاهش بعد گراف‌های پویا با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق" امیرحسین نورانی زاده گرایش:هوش مصنوعی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"کشف رخداد غیرعادی در جریان ویدئو با استفاده از یادگیری نیمه نظارتی" سیدعلی قریشی گرایش هوش مصنوعی

img_yw_news
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارائه‌ی روشی برای افراز مدار در کامپیوترهای کوانتومی مقیاس‌پذیر" بهاره جلیلی گرایش: معماری سیستم‌های کامپیوتری

img_yw_news
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"طراحی یک سیستم رای گیری الکترونیک با حفظ حریم شخصی رای دهنده با استفاده از زنجیره بلوکی" صولت هوشمند گرایش: تجارت الکترونیک

img_yw_news
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

"ارائه مدلی به منظور تعیین میزان اطمینان به امتیازات کاربران در سیستم­های شهرت و اعتماد"  محمدرضا اصغری  گرایش : تجارت الکترونیک

img_yw_news
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 "پیاده سازی سیستمهای کالمی برای تعامل انسان و ربات ارائه دهنده" المیرا صرافی گرایش : هوش مصنوعی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"تشخیص و ردگیری افراد در محیط های طبیعی" فرهاد دلیرانی گرایش هوش مصنوعی

img_yw_news
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"تعیین مو قعیت و ردیابی چند هدفه احتمالاتی افراد"  فاطمه نعمتی گرایش: هوش مصنوعی  

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

"بهبود کارآیی روش‌های حفظ حریم خصوصی در کاربردهای مراقبت سلامت مبتنی بر اینترنت اشیا" محمد مشایخ گرایش:شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع رساله دکتری

"بهینه سازی یادگیری فرهنگ واژگان تمایزی برای بازنمایی تنک با کمک یادگیری نگاشت غیر خطی" آرش عبدی هجراندوست ​گرایش: هوش مصنوعی  

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"مدیریت تحرک توزیع شده در شبکه های سلولی نسل پنجم" مریم رئیسی گرایش: شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

"مجازی سازی توابع شبکه در شبکه‌های موبایل 5G محتوا محور" پریسا بختو گرایش: شبکه‌های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"طراحی و پیاده سازی یک مدل پردازش رخداد پیچیده به منظور مراقبت از بیماران دیابتی " مجید قوسیان مقدم گرایش: نرم افزار

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بهبود کارایی مهاجرت سرویس در پردازشهای لبهای سیار" محمدحسین افشاری کلانی گرایش:تجارت الکترونیک 

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ذخیره سازی در حافظه نهان و واگذاری بار در شبکه های بی‌سیم با ارتباطات دستگاه به دستگاه" سید امیر حسین طاهری اتاقسرا  گرایش:شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش شبکه های کامپیوتری -فائزه ستاری -"تجزیه وتحلیل کسب وکار با استفاده از روشهای پیش بینی‌کننده در تجزیه وتحلیل داده ها"

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بررسی و ارزیابی الگوریتمهای احتمالاتی شناسایی منشاء انتشار کرم واره با شبیه سازی" سارا عسگری گرایش: رایانش امن

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارائه چهارچوب مبتنی بر زنجیره بلوکی برای افزایش امنیت لایه کاربرد شبکه ­های نرم‌افزار محور" سیامک بیک زاده گرایش شبکه‌های کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"تشخیص ناهنجاری در اینترنت اشیا: رویکرد سلسله مراتبی مه و ابر" پگاه منصوریان گرایش: شبکه‌های کامپیوتری