بایگانی بخش اخبار و رویدادها

img_yw_news
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ -

آدرس FTP دانشکده برای دسترسی به پوشه های استادان

آدرس FTP دانشکده برای دسترسی به پوشه های استادان

img_yw_news
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ -

نحوه کار با moodle

نحوه کار با moodle