بایگانی بخش اطلاعیه‌ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ -

ساعت امتحان پایان ترم درس ریاضی عمومی دو

ساعت امتحان پایان ترم درس ریاضی عمومی 2 زمان امتحان روز یکشنبه 15 تیر  ساعت 8 صبح می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

زمان جلسات توجیهی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

زمان جلسات توجیهی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

ثبت نام اولیه دانشجویان کارشناسی

تغییرات جدید انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

دعوت به همکاری در وبسایت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

از دانشجویان علاقه مند و با ذوق، دعوت می شود که در صورت داشتن عکسهای پر مفهوم از محیط دانشکده، شامل فعالیتهای علمی و همچنین اجتماعی دانشجویان در داخل دانشکده یا محوطه بیرونی، آنها را به ایمیل mathautphotogmail.com سرکارخانم فاطمه اسماعیلی مسئول محترم وبسایت دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوترارسال نمایند

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -

کلاسهای آمادگی آزمون میان ترم

کلاسهای آمادگی آزمون میان ترم