بایگانی بخش اطلاعیه‌ها

img_yw_news
جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

دستورالعمل بازگشایی محدود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وکارگاه‌ها

دستورالعمل بازگشایی محدود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وکارگاه‌ها

img_yw_news
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درترم دوم ۹۸ ثبت نام واحد پروژه در پورتال آموزشی داشته اند

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درترم دوم ۹۸ ثبت نام واحد پروژه در پورتال آموزشی داشته اند

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ -

قابل توجه دانشجویان محترم که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند

   بارگذاری اطلاعیه دفاع 

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ -

اطلاعیه

اطلاعیه