بایگانی بخش اطلاعیه‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ -

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال۹۹

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال۹۹

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ -

دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک

دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام کارشناسی ارشد

پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)،

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ -

انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی رساله دکتری

انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی رساله دکتری

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ -

انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه ارشد

انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه ارشد

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ -

انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه کارشناسی

انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه کارشناسی