بایگانی بخش پژوهش

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ -

سیستم‎های انرژی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ -

فیزیک بنیادین

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ -

علوم هسته‌ای

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ -

فیزیک کاربردی

.

img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ -

فیزیک چند رشته‌ای

.