بایگانی بخش شورای صنفی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

شورای صنفی مهندسی عمران و محیط زیست

  اعضاء شورای صنفی عرفان حاجی بنده دانشجوی کارشناسی و دبیر شورا شایا بنار دانشجوی کارشناسی و مسئول امور مالی شهاب رحیمی دانشجوی کارشناسی و مسئول کمیته روابط عمومی البرز ملیحی دانشجوی کارشناسی و مسئول کمیته آموزش و تحصیلات تکمیلی تارا سعیدی دانشجوی کارشناسی و مسئول کمیته فرهنگی مینا مفرد دانشجوی کارشناسی و عضو علی‌البدل شورا فرید وفادار دانشجوی کارشناسی و عضو علی‌البدل شورا