بایگانی بخش دینامیک خاک

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه دینامیک خاک

آزمایشگاه دینامیک خاک سرپرست آزمایشگاه دینامیک خاک : دکتر کاظم فخاریان همکاران : کارشناس ارشد آزمایشگاه: مهندس داود اکبری مهر تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۶۲ ایمیل:  advsoilslabaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه اول، آزمایشگاه دینامیک خاک