بایگانی بخش کارگاه نقشه برداری (GIS)

img_yw_news
شنبه 25 آبان 1398 -

کارگاه نقشه برداری (GIS)

کارگاه نقشه برداری خدمات: به داشتن دوربین های مدرن و GPS می توانیم تمام کارهای در رابطه با راه و تونل – حفاری و غیره بصورت پروژه انجام دهیم.